28 04-2023
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Thực tế 93 năm qua đã chứng minh rằng: Đảng Cộng sản là tổ chức đứng đầu[...]

DỰ ÁN

12 Công ty con
697 Tỷ vốn điều lệ
39 Năm phát triển

Video

Saigonres Group phát triển bền vững và luôn đồng hành cùng bạn
xây dựng ngôi nhà hạnh phúc

Cổ phiếu SGR của SAIGONRES GROUP lên sàn Sàn Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE)
Saigonres - Ngôi nhà của bạn

CÔNG TY THÀNH VIÊN