15 09-2023
QUÁN QUÂN CUỘC THI ẨM THỰC QUỐC TẾ 2023 VINH DANH ĐẦU BẾP NHÀ HÀNG KẦN KẨU Nhằm mục đích đa dạng ngành nghề theo xu hướng phát triển bền vững và hội nhập thị trường. Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh chủ lực liên quan đến lĩnh vực[...]

DỰ ÁN

12 Công ty con
697 Tỷ vốn điều lệ
39 Năm phát triển

Video

Saigonres Group phát triển bền vững và luôn đồng hành cùng bạn
xây dựng ngôi nhà hạnh phúc

Saigonres Group, một năm nhìn lại
Lễ tổng kết năm 2019, mừng Xuân Canh Tý

CÔNG TY THÀNH VIÊN