DỰ ÁN

12 Công ty con
697 Tỷ vốn điều lệ
39 Năm phát triển

Video

Saigonres Group phát triển bền vững và luôn đồng hành cùng bạn
xây dựng ngôi nhà hạnh phúc

Khánh thành chung cư An Phú Đông, Quận 12
Saigonres Group du lịch 2020

CÔNG TY THÀNH VIÊN