22 04-2022
Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2021 Sáng 27/4/2022, Tổng công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group - HOSE: SGR) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 để báo cáo kết[...]
17 05-2021
Lễ kết nạp Đảng viên mới Chiều ngày 14/05/2021, Chi bộ 2 - thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Thị Ngọc Mỹ- Thư ký[...]

DỰ ÁN

14 Công ty con
600 Tỷ vốn điều lệ
36 Năm phát triển
Đầu tư kinh doanh bất động sản

Đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính...

Xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông hạ tầng

Hơn 30 năm hình thành và phát triển SAIGONRES không ngừng lớn mạnh...

Video

Saigonres Group phát triển bền vững và luôn đồng hành cùng bạn
xây dựng ngôi nhà hạnh phúc

Lễ khen tặng tập thể, cá nhân 2018
Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020

CÔNG TY THÀNH VIÊN

Các công ty thành viên của SaigonRes