Danh sách cổ đông

STT TÊN CỔ ĐÔNG ĐỊA CHỈ SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN (MỆNH GIÁ: 10.000 VNĐ) 1 Phạm Thu 59 Trần Quý Cáp, P.12, Q. Bình Thạnh, […]

23/01/2018 Quản Trị