Đóng

Kỹ sư M & E

Mô tả công việc: – Làm việc cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô – thành viên của Saigonres Group – […]

19/04/2019 Quản Trị

Kỹ sư xây dựng

Mô tả công việc: – Làm việc cho Công ty TNHH MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô – thành viên của Saigonres Group – […]

19/04/2019 Quản Trị

Kỹ sư M&E (hết hạn)

Mô tả công việc: – Làm việc cho Công ty CP TV-TK-XD Đô Thị – thành viên của Saigonres Group – Địa chỉ nơi làm […]

01/03/2019 Quản Trị