Đóng

30/07/2018

Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Định

Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng và Kinh doanh nhà Gia Định (GIADINH ICT JSC) là công ty thành viên của SAIGONRES GROUP được thành lập theo giấy phép số 0304251742 do Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp ngày 07/03/2006.

Thành viên khác