Đóng

02/03/2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thông báo  đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Vui lòng  bấm vào link này để tải thông báo số: 59/CBTTBT-P.Nghiệp vụ

NQ-2-3-2018-1

NQ-2-3-2018-2

 

Đại hội cổ đông khác