HĐQT Saigones Group họp phiên đầu tiên nhiệm kỳ 2021-2025

11 05-2021

Kết thúc đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2020, đại hội đồng cổ đông đã bầu ra hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2025. Và mới đây, ngày 07/05/2021, Hội đồng quản trị (HĐQT) Saigonres Group đã họp phiên đầu tiên để bầu ra các chức danh cụ thể cũng như làm việc để đưa ra hướng đi sắp tới cho công ty.

Theo kết quả bầu cử, ông Phạm Thu tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, ông Huỳnh Thanh Hải sẽ thay bà Nguyễn Thị Mai Thanh đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT trong nhiệm kỳ 2021-2025.

Tại phiên họp, HĐQT cũng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, như sau:

- Ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT Thường trực: phụ trách khối công việc chung

- Ông Huỳnh Thanh Hải: phụ trách về thẩm định quyết toán các dự án đầu tư

- Bà Trần Thị Ga: theo dõi về tài chính của tất cả các công ty con và công ty liên kết

- Ông Đặng Văn Phúc: theo dõi về kế hoạch và quản lý các công ty liên kết

- Ông Phạm Đình Thành: theo dõi về tổ chức nhân sự và thi công xây lắp

- Ông Phạm Tuấn: theo dõi về thị trường và quản lý các công ty con

- Ông Nguyễn Văn Khoa: theo dõi kế hoạch về đầu tư

- Ông Kiều Minh Long: theo dõi về kiểm toán

HĐQT khóa mới cũng thông qua các ý kiến để quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Võ Thăng Long tiếp tục giữ vị trí người quản trị công ty.

Cũng trong phiên làm việc đầu tiên này, HĐQT đã thông qua chủ trương chuyển nhượng 50-60% cổ phần của Saigonres tại công ty đầu tư và phát triển Nhơn Trạch cho đối tác.

Trước đó, ngày 06/05/2020, cũng tại văn phòng công ty, Ban kiểm soát (BKS) cũng tiến hành phiên họp đầu tiên nhằm bầu chọn trưởng ban cho nhiệm kỳ 2021-2025 theo quy định của điều lệ tổ chức hoạt động công ty, luật doanh nghiệp và pháp luật liên quan. Sau thời gian trao đổi, bàn bạc và tiến hành bầu cử theo hình thức biểu quyết, BKS thống nhất 3/3 phiếu, tỷ lệ 100% bầu ông Thái Quốc Dương làm trưởng BKS Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2025.

Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (ông Thái Quốc Dương đứng giữa)

HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025