Saigonres (SGR) báo lãi quý 2 tăng trưởng 3,5 lần cùng kỳ

31 07-2020

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Saigonres (HOSE: SGR) đã công bố báo cáo tài chính quý II/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.Trong đó, hoạt động kinh doanh chính của công ty ghi nhận hơn 21 tỉ đồng doanh thu, tăng 10% so với quý 2/2019. 

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của Công ty tăng trưởng mạnh gấp 3,7 lần cùng kỳ  đạt 97,6 tỷ đồng, đến từ thương vụ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn Riverside. Kết thúc quý 2 SGR lãi ròng đạt 80 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần cùng kỳ.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, công ty đạt doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt là 32,5 tỷ đồng và 103,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 141% so với cùng kỳ.

Năm 2020 Saigonres đặt mục tiêu đạt 650 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 146,4 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15 - 20%. Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2020 SGR công ty đã hoàn thành được 71% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới 30/06/2020, tổng tài sản của Công ty đạt 1.951 tỷ đồng, trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 1,666 tỷ đồng, tăng 9%; tài sản dài hạn đạt 285 tỷ đồng, giảm 50%.