Tổng Công ty từng bước triển khai phần mềm chuyển đổi số

23 02-2023

- Chuyển đổi số đóng một vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4. Khái niệm về “ Số hóa” thường được hiểu theo nghĩa là quá trình thay đổi từ mô hình doanh nghiệp truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghệ mới như dữ liệu lớn (Big Data), Internet cho vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud)… nhằm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.

- Trong giai đoạn hội nhập và phát triển như hiện nay, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn định hướng thay đổi phương pháp quản lý truyền thống để “số hóa”. Việc làm này mang ý nghĩa rất quan trọng, góp phần không nhỏ trong công việc, giúp đơn giản hơn và rõ hiệu quả hơn trong công tác quản lý kinh doanh.

Từ ngày 18/2/2023, phần mềm 1office được đưa vào thử nghiệm tại Tổng Công ty, để từng bước ứng dụng mức độ đáp ứng cũng như tiến lên chuyển đổi số toàn diện trong doanh nghiệp.

- Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, nên Tổng Công ty đã xây dựng lộ trình riêng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.

- Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, nên Tổng Công ty đã xây dựng lộ trình riêng để phù hợp với đặc thù kinh doanh của doanh nghiệp. Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.