Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

14 10-2022

Chi đoàn Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Chúc mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Link Video: https://youtu.be/PsTL0xIqE7Y