Thông báo kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2020

04 12-2020
Được sự quan tâm, chấp thuận của Ông Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonres Group về việc Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CBNV Saigonres Group năm 2020. Văn phòng Saigonres trân trọng thông báo đến các phòng ban đơn vị thuộc Saigonres và các Công ty thành viên việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2020 cho CBNV Saigonres Group, cụ thể như sau:
1. Đối tượng được kiểm tra sức khỏe định kỳ: Cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Saigonres và các Công ty thành viên Saigonres Group - danh sách đính kèm.
2. Nội dung kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2020: Theo Danh mục nội dung khám sức khỏe định kỳ năm 2020 đính kèm.
3. Đơn vị thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ: Bệnh viện quận Bình Thạnh
4. Tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ năm 2020:
a. Lấy mẫu máu và nước tiểu để làm các xét nghiệm 
- Địa điểm: Hội trường tầng 10, cao ốc Saigonres – 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút sáng thứ Sáu, ngày 04/12/2020.
b. Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện quận Bình Thạnh
- Địa điểm: Bệnh viện quận Bình Thạnh – 112AB Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- Thời gian: Trong vòng 2,5 ngày, từ ngày 15 đến hết sáng ngày 17/12/2020 (thứ Ba đến hết sáng thứ Năm); Sáng từ 07h30 đến 11h30, Chiều từ 13h00 đến 16h30.
Để không mất nhiều thời gian chờ đợi và hạn chế ảnh hưởng đến công việc của các phòng ban, đơn vị thuộc Saigonres Group. Thời gian kiểm tra sức khỏe được chia theo các nhóm cụ thể như sau:
 
Ngay khi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện, trên cơ sở kết quả xét nghiệm mẫu máu và phân tích nước tiểu, bác sĩ sẽ thông tin và tư vấn về tình trạng sức khỏe cho mỗi CBNV.
Ngoài các nội dung khám sức khỏe theo danh mục được công ty chi trả, CBNV có nhu cầu kiểm tra thêm các hạng mục sức khỏe khác có thể tham khảo Bảng giá khám sức khỏe định kỳ năm 2020 của Bệnh viện quận Bình Thạnh đính kèm và tự thanh toán những chi phí khám thêm này.
Kính đề nghị Trưởng, Phó các phòng ban đơn vị thuộc Saigonres và Ban Giám đốc các Công ty thành viên sắp xếp công việc để CBNV thuộc đơn vị mình đi kiểm tra sức khỏe theo nội dung thông báo trên.
 
Trân trọng thông báo.