Saigonres Group đặt mục tiêu lợi nhuận 240 tỷ đồng năm 2021

15 01-2021

Năm 2021, Saigonres Group bước vào giai đoạn phát triển đa ngành với quy mô lớn nên đòi hỏi mỗi cán bộ nhân viên nhất là trong đội ngũ quản lý phải tập trung cao độ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty trong quá trình lãnh đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh luôn bám sát tình hình, phân tích dự báo các thay đổi của nền kinh tế, những biến động của thị trường để đưa ra những chỉ đạo kịp thời, phù hợp giúp hoạt động SXKD của công ty vượt qua khó khăn tiếp tục tăng trưởng và ổn định:

- Đầu tư kinh doanh bất động sản là một trong những lĩnh vực kinh doanh chính của Saigonres Group. Bên cạnh đó, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành, mở rộng kinh doanh thêm các lĩnh vực nhà hàng khách sạn, công nghệ thông tin, logistics...

- Tiếp tục triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với các dự án hiện có, đẩy nhanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý nhanh chóng triển khai dự án và đưa sản phẩm ra thị trường. Đồng thời tích cực khảo sát, cập nhật thông tin thị trường tiềm năng, tiềm kiếm cơ hội đầu tư các dự án BĐS có vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng cho công ty.

- Tăng cường hoạt động M&A nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư thu hồi vốn nhanh tạo điều kiện cho công ty có thể tái tục đầu tư các dự án quy mô, mở rộng quỹ đất tạo tiền đề phát triển chiến lược trung dài hạn của công ty.

- Tăng cường công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn an toàn và hiệu quả; gia tăng giá trị cho cổ đông thông qua việc quản trị doanh nghiệp minh bạch và hiệu quả, đảm bảo việc bảo toàn vốn và lợi nhuận của Công ty.

- Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ về bất động sản cùng nhiều dịch vụ, sản phẩm đa dạng khác nhằm thỏa mãn nhu cầu khách hàng với mục tiêu đột phá trong 5 năm tới trở thành tập đoàn kinh tế vững mạnh, luôn trong nhóm các công ty kinh doanh bất động sản hàng đầu Việt Nam.

- Thường xuyên nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ quản lý, chú trọng công tác đào tạo trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, cùng với việc đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Tổng mức đầu tư: 1521 tỷ đồng

- Doanh thu: 1112 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 240 tỷ đồng

- Cổ tức: 20 %