ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN NHẬN GIẤY KHEN CỦA BAN CHẤP HÀNH QUẬN ỦY BÌNH THẠNH

09 01-2024

Thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ đã đồng hành với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành tập trung lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp. Đặc biệt trong công tác lãnh đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), Đảng bộ Tổng Công ty đã tích cực tham gia cùng HĐQT/ Ban TGĐ trong việc xây dựng nghị quyết về chủ trương đầu tư của Tổng Công ty.

Năm 2023 vừa qua là một năm khó khăn do sự biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới. Tuy nhiên, Đảng bộ Tổng Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định. Hoạt động SXKD đạt được nhiều kết quả rất khả quan, từ đó tạo sự an tâm trong công tác đối với toàn bộ đảng viên và người lao động.

Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Cấp ủy Tổng Công ty đã quán triệt từng chi bộ và các đơn vị phòng ban triển khai thực hiện tốt kế hoạch của Quận ủy Bình Thạnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong doanh nghiệp cổ phần không có vốn nhà nước.

Việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn được cấp ủy Đảng chỉ đạo triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và đạt những kết quả rất đáng ghi nhận. Điều này tác động đến mọi hoạt động của doanh nghiệp, là điều kiện tiên quyết trong việc đảm bảo tính dân chủ cho người lao động, góp phần ổn định và duy trì sự phát triển bền vững của Tổng Công ty.

Thông qua Hội nghị người lao động, các buổi họp giao ban, đối thoại được thực hiện công khai, dân chủ, từ đó giúp Ban lãnh đạo nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CBNV trong toàn Tổng Công ty. Đảng bộ Tổng Công ty cũng hỗ trợ và tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền lợi chính đáng của cán bộ nhân viên người lao động.

Với những hoạt động tích cực, hiệu quả trong năm 2023 vừa qua, Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã vinh dự nhận được giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Quận Bình Thạnh vì “Đạt những thành tích tốt trong hoạt động thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đây là động lực để Đảng bộ Tổng Công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Đảng Bộ Tổng Công ty, các chi bộ trực thuộc sẽ tiếp tục triển khai tốt việc thực hiện QCDC trong doanh nghiệp, từ đó khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của người lao động. Tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của từng đơn vị, phòng ban, công ty thành viên. Qua đó quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.