SAIGONRES GROUP – doanh nghiệp đạt chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017

20 01-2018
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SAIGONRES GROUP) vừa được Chương trình Đánh giá Năng lực Doanh nghiệp cấp Chứng nhận “Đạt chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017”.
 
Trong năm 2016, SAIGONRES chia cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ lên đến 110%. Sang năm 2017, lợi nhuận trước thuế của SAIGONRES đạt 190 tỷ đồng, tương ứng với 48% vốn điều lệ của công ty. Với thành tích và kết quả trên, SAIGONRES GROUP được đánh giá là một trong những doanh nghiệp có chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017.
 
SAIGONRES GROUP vừa được Chương trình Đánh giá Năng lực Doanh nghiệp cấp Chứng nhận “Đạt chỉ số tài chính tốt nhất năm 2017”
 
Chương trình đánh giá do Viện Nghiên cứu và Phát triển Việt nam (INBUS), Hội Kế toán – Kiểm toán Việt Nam (VAA) và Báo Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp thực hiện.
 
Báo cáo “Chỉ số Kinh doanh – Năng lực tài chính” là một nghiên cứu được thực hiện hàng năm, bắt đầu từ 2013, với mục đích tổng hợp, phân tích, so sánh kết quả hoạt động tài chính của hơn 2000 doanh nghiệp thuộc 32 ngành trong nền kinh tế. Đây là một bức tranh tổng quan và chi tiết hơn về nền kinh tế, thông qua các phân tích doanh nghiệp trên các sàn chứng khoán. Bên cạnh những phân tích về năng lực tài chính, năng lực quản trị doanh nghiệp, chương trình này còn đánh giá doanh nghiệp dựa vào các chỉ số mới như “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp” (CSR), “Văn hóa doanh nghiệp” (DOCS).
 
Theo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2018 vừa được Hội đồng Quản trị SAIGONRES GROUP thông qua, lợi nhuận trước thuế của công ty là 310 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.