SAIGONRES tổ chức Lễ tuyên dương và khen thưởng học sinh năm học 2016-2017

25 09-2017
Để động viên con em CB-CNV người lao động Saigonres Group, ngày 28/08/2017 Saigonres tổ chức Lễ tuyên dương phát thưởng năm học 2016 – 2017 đến các học sinh đạt thành tích học tập tốt trong năm học tại hội trường Công ty.
Là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Saigonres đối với CBCNV cùng gia đình, xây dựng tinh thần gắn bó trong đơn vị.
Mỗi học sinh được nhận phần thưởng và giấy khen do lãnh đạo Saigonres trao tặng, là niềm động viên khích lệ rất lớn đối với các em.
Đại diện các em hứa sẽ cố gắng sang năm học tới sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng ba mẹ và sự quan tâm của Ban lãnh đạo Saigonres.