Bàn về quản trị doanh nghiệp tại Saigonres Group

10 09-2020
Bất ổn thị trường thách thức tư duy quản trị truyền thống
Năm 2019, 2020 và có thể nửa đầu 2021, những bất ổn thị trường tiếp tục mang lại những rủi ro cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Để vượt qua sự bất ổn ấy, môi trường quản trị là nhân tố then chốt làm nên mối quan hệ bền chặt giữa nhân viên và doanh nghiệp. Không chỉ dừng lại ở việc giữ chân nhân sự hay thực thi hiệu quả các mục tiêu chiến lược khác trong nội bộ doanh nghiệp, một đường lối quản trị đúng đắn, phù hợp còn góp phần quan trọng duy trì sự tăng trưởng bền vững của tổ chức giữa môi trường vĩ mô ngành và cả nền kinh tế.
Đây là thời điểm mà người lao động phải đông hành cùng doanh nghiệp để vượt qua cơn bão thị trường, đương đầu thử thách và tìm cách khống chế không để những tình huống xấu nhất xảy ra.
Hiện tại trên thị trường có nhiều công ty phải giảm giờ làm, giảm nhân sự, cũng như cắt giảm tiền lương. Đây là một cách ứng phó mang tính thời điểm nhưng cần thiết để nhiều doanh nghiệp có thể đương đầu cơn bão và tìm cách vượt qua. Nhưng về lâu dài thì phải tìm ra những hướng đi mới nhằm khôi phục sản xuất, tăng vốn, tăng quỹ lương cũng như tăng lượng nhân sự cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu công việc.
 
Thích nghi thị trường bằng tư duy quản trị chiến lược
Thị trường những năm gần đây có những bất ổn khó lường, ảnh hưởng tới đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp. Đánh giá đúng tiềm năng của công ty cũng như định hướng được những bước đi sắp tới là mục tiêu được Ban lãnh đạo Saigonres Group đặt ra hàng đầu nhằm vượt qua khủng hoảng
Với tiềm năng là quỹ đất sạch dồi dào, nhưng do một số vấn đề khách quan nằm ở thủ tục, cơ chế nên một số dự án của công ty vẫn chậm hơn so với tiến độ được đề ra. Nhằm giải quyết vấn đề được xem là cốt lõi của các doanh nghiệp Bất động sản vào thời điểm hiện tại, công ty đã nỗ lực tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng những phần đất còn thiếu, cũng như tích cực tìm kiếm những dự án đầu tư tiềm năng mới để kích thích quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vào nửa cuối 2020 cũng như những năm tiếp theo.
Vấn đề nhân sự cũng được xem là điểm quan trọng mấu chốt để dẫn đến sự thành bại của doanh nghiệp, vì vậy nên mong muốn mang lại một môi trường làm việc không bị biến động cũng là một tiêu chí được Chủ tịch HĐQT cùng ban Tổng giám đốc lấy ra làm phấn đấu trong giai đoạn này.
Trong mùa dịch lần 2 này, biến động nhân sự tại Saigonres và các công ty thành viên là không nhiều. Cho dù thị trường gặp những khó khăn thường trực, một môi trường làm việc lành mạnh, một công việc nhiều chuyên môn cũng như mức thu nhập ổn định là lời cam kết được ban Tổng giám đốc công ty đưa ra, giúp CBNV trong Group an tâm làm việc giữa những biến động của thị trường.
 
Sáng tạo, đổi mới để phát triển bền vững
Saigores Group đã có thương hiệu gần 40 năm, nhưng không vì thế mà trong công tác quản trị bị lơi lỏng, công ty luôn tìm cách đổi mới, trong tư duy, con người, và cả hướng phát triển trong sản xuất kinh doanh. Thay đổi và thích nghi luôn là chìa khóa để mang lại thành công. Thay đổi từ định hướng kinh doanh, với bất động sản làm nòng cốt, thay đổi về lựa chọn phân khúc khách hàng, cách thức quan hệ trong kinh doanh, cấu trúc chi phí doanh nghiệp….
Đổi mới luôn phải đi kèm với sáng tạo, để từ những sáng kiến trong kinh doanh, trong quan hệ khách hàng, trong các hướng đi mới, Saigonres Group tạo ra được thương hiệu cũng như hình ảnh riêng của mình.
Dịch Covid-19 vẫn đang tiếp diễn, ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là khó khăn nhưng cũng là thử thách, cơ hội để Saigonres Group đổi mới, sáng tạo, và tiếp tục phát triển bền vững.