Công đoàn Saigonres Group đạt Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

11 01-2022
Ngày 11/01/2022, tại trụ sở Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã diễn ra hội nghị tổng kết Phong trào công nhân - viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn quận Bình Thạnh năm 2021, triển khai phương hướng hoạt động năm 2022.
 
Tại hội nghị, các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã nghe báo cáo về phong trào công nhân - viên chức - lao động và hoạt động Công đoàn năm 2021 của quận Bình Thạnh cũng như kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quận và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn năm 2022.
 
Công đoàn Tổng Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn (Công đoàn Saigonres Group) vinh dự là một trong 10 tập thể được nhận cờ thi đua của Liên đoàn lao động TP.HCM dành cho Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. 
 
Đây là một vinh dự lớn đối với Công đoàn Saigonres Group nói chung và từng cá nhân thuộc công đoàn Tổng công ty nói riêng. Đồng thời tạo động lực để Công đoàn Saigonres Group cố gắng giữ vững và phát huy các phong trào CNVCLĐ trong những năm tiếp theo.
 
Năm 2021, công đoàn Saigonres Group đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm đẩy mạnh phong trào phòng chống dịch Covid-19, phong trào thi đua lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ có bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Bên cạnh đó còn tổ chức rất nhiều hoạt động chăm lo đời sống toàn thể CBNV. Tất cả vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho sự thành công chung của Liên đoàn lao động quận Bình Thạnh cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.