Thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cập nhật sổ cổ phần

25 11-2020

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn thông báo đến Quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

- Tên chứng khoán: Cổ phần Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

- Mã chứng khoán:  SGR

- Loại chứng khoán:  Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá:  10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng:  15/10/2020

- Hình thức chi trả:  Tiền mặt

- Tỷ lệ thanh toán:   10,24745%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.024,745 đồng)

- Ngày chi trả cổ tức:  Từ ngày 30/11/2020

- Thủ tục và địa điểm nhận cổ tức:

a) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức như sau:

- Nhận bằng tiền mặt:

Cổ đông chưa lưu ký nhận tiền mặt tại: Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - Phòng Kế toán: Lầu 8, Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh;

Nhận bằng chuyển khoản ngân hàng:

Cổ đông gửi thông tin tài khoản ngân hàng (Số tài khoản, Đơn vị thụ hưởng và Tên chi nhánh ngân hàng) kèm theo bản sao có công chứng của CMND/CCCD và Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần đến Phòng Kế toán của công ty.

Về việc cập nhật sổ cổ phần tăng thêm vào Sổ Chứng nhận Sở hữu cổ phần, Công ty thông báo đến các đối tượng được áp dụng là cổ đông chưa lưu ký chứng khoán theo Danh sách tổng hợp người sở hữu nhận cổ tức bằng cổ phiếu số 1449/2020-SGR/VSD-ĐK ký ngày 19/10/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp.

Thời gian và địa điểm thực hiện:

Thời gian nhận: Bắt đầu từ 01/12/2020 đến 31/12/2020 vào các ngày trong tuần (Trừ Thứ bảy và ngày Chủ nhật).
- Buổi sáng:       08h15 - 11h30
- Buổi chiều:      13h15 - 16h30
Thời gian hoàn trả: Bắt đầu từ thứ hai 04/01/2021.
Địa điểm thực hiện: Phòng Nghiệp vụ tại Tầng 7, Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết về chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và cập nhật số cổ phần tăng thêm vào Sổ CNSHCP vui lòng liên hệ Phòng Nghiệp vụ công ty theo số điện thoại: (028) 38 405 550 số nội bộ 702 gặp chị Hiền, anh Long.