Thông báo mời ứng cử, đề cử thành viên BQT CC An Phú Đông nhiệm kỳ đầu

15 10-2020
Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn cùng Ban Quản lý chung cư – Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Hùng Vương xin thông báo về việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư An Phú Đông lần đầu dự kiến vào ngày 15/11/2020. Ngày 10/10/2020, chúng tôi sẽ bắt đầu nhận hồ sơ ứng viên tự ứng cử, đề cử vào Ban Quản trị nhà chung cư An Phú Đông nhiệm kỳ lần thứ I (2020 – 2023).
 
Cách thức và thời gian ứng cử, đề cử
Quý Cư dân có nguyện vọng tự ứng cử, đề cử làm thành viên Ban Quản trị vui lòng liên hệ Ban Quản lý chung cư và điền đầy đủ thông tin vào các mẫu đăng ký có sẵn và gửi về Ban Quản lý chung cư chậm nhất là vào lúc 17 giờ ngày 22/10/2020.
 
Tiêu chí ứng cử, đề cử
Các ứng cử viên cần phải thỏa mãn các tiêu chí đề ra như sau:
- Phải là chủ sở hữu đang sử dụng nhà chung cư;
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Có độ tuổi dưới 60 tuổi, có sức khỏe, trung thực, có tư cách, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự;
- Có quỹ thời gian, uy tín để tham gia công tác của Ban Quản trị;
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên;
- Có nghiệp vụ quản lý bất động sản;
- Ứng cử viên không có bất cứ mối tư lợi, kinh doanh cá nhân nào liên quan đến hoạt động của nhà chung cư và lợi ích của cư dân.
 
Ưu tiên bầu chọn cá nhân
Có kiến thức, kinh nghiệm về lĩnh vực kiến trúc, xây dựng, cơ điện, nước, tài chính, luật và kinh nghiệm trong quản lý vận hành nhà chung cư.
 
Thể thức bầu chọn và điều kiện trúng tuyển
Trên danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban Quản trị, Ban Tổ chức hội nghị sẽ tổng hợp và công khai danh sách ứng cử, đề cử thành viên Ban Quản trị, và tổ chức bầu cử theo nguyên tắc bỏ phiếu tại Hội nghị cụm nhà chung cư.
Tại Hội nghị nhà chung cư, Quý Cư dân tham dự sẽ bầu ra 05 thành viên Ban Quản trị (01 trưởng ban, 01 Phó ban và 03 thành viên) đại diện các chủ sở hữu căn hộ, trong đó Chủ đầu tư được quyền chỉ định không thông qua bầu cử 01 thành viên đại diện làm Phó Ban Quản trị của nhà chung cư theo quy định. 
Để việc bầu cử được tập trung, số lượng ứng cử viên đưa ra bầu sẽ giới hạn tối đa 08 ứng viên, nếu có lượng ứng cử nhiều hơn chúng tôi sẽ dựa vào các tiêu chí ưu tiên đã đề cập ở trên để lựa chọn ứng viên.
Người trúng cử thành viên Ban Quản trị là những người có số phiếu tín nhiệm đạt từ trên 50% trở lên trong tổng số phiếu đại diện cho cư dân tham dự Hội nghị cụm nhà chung cư và lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu theo quy định. 
Danh sách thành viên Ban Quản trị trúng cử sẽ được công bố ngay tại Hội nghị và danh sách này phải được UBND phường An Phú Đông hoặc UBND Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh ra quyết định công nhận theo quy định pháp luật.
Các ứng viên sau khi trúng cử thành viên Ban Quản trị sẽ được Quý cư dân bỏ phiếu để bầu Trưởng ban quản trị.
Các ứng viên sau khi được bầu chọn vào Ban Quản trị phải tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức về quản lý, sử dụng nhà chung cư do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư tổ chức theo quy định của Bộ Xây Dựng.
Vì lợi ích của chính cư dân tại chung cư An Phú Đông, chúng tôi mong nhận được sự tham gia nhiệt tình của Quý cư dân.