Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

20 05-2020

Ngày 15 và 16/5/2019 vừa qua, Đảng bộ công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kì 2020-2023, làm tiền đề hướng đến đại hội Đảng bộ công ty.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, báo cáo toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020-2023.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy công ty, toàn thể bí thư của 4 chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của chi bộ mình.

Công tác chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, tổ chức sinh hoạt Chi bộ đều đặn, nội dung thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đại hội cũng nêu rõ việc gắn liền với nâng cao phẩm chất, đạo đức và năng lực của từng đảng viên trong chi bộ là nhiệm vụ phát triển kinh tế, tài chính trong từng đơn vị, công ty thành viên mà chi bộ của mình lãnh đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đại hội chi bộ của công ty, Đồng chí Trần Thị Ga – Bí thư Đảng bộ đã yêu cầu các chi bộ  trong nhiệm kì 2020-2023 cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để đảm bảo các đảng viên trong chi bộ, đặc biệt là tập trung vào những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đảng để vận dụng vào thực tế công tác chuyên môn, tiếp tục đầu tư, học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn liền với xây dựng phát triển Đảng viên, mở rộng quy mô nhân sự của từng chi bộ.

Các bí thư chi bộ tham gia đại hội cũng cam kết trong nhiệm kì mới chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng, với mục tiêu phấn đấu phát triển xây dựng thêm từ 3 đảng viên mới trở lên, từ lực lượng quần chúng ưu tú có sẵn trong từng chi bộ mình với sự nhất trí 100% của các đảng viên trong chi bộ mình.

Trong hai ngày làm việc 15 & 16/5 vừa qua, đại hội tại 4 chi bộ đã bầu 4 bí thư mới để tiếp tục lãnh đạo, xây dựng và phát triển chi bộ mình, đó là các đồng chí:

-  Đồng chí Thái Quốc Dương – Chánh văn phòng Saigonres – Bí Thư chi bộ 1

-  Đông chí Đặng văn Phúc – P. TGĐ Saigonres – Bí thư chi bộ 2

-  Đồng chí Phạm Đình Thành- Giám đốc công ty MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô – Bí thư chi bộ 3

-  Đồng chí Lê Xuân Khương – Giám đốc công ty CP TVTK XD Đô Thị – Bí thư chi bộ 4.