Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

01 06-2020

Ngày 30/5 vừa qua, Đảng bộ công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Đảng bộ công ty lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025  để bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ cho nhiệm kỳ mới và hướng đến đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại hội của trí tuệ, dân chủ đoàn kết và phát triển bền vững.

Đến tham dự đại hội lần này, Đảng bộ công ty đã vinh dự có sự hiện diện của ông Vũ Ngọc Tuất, Bí thư Quận Ủy Bình Thạnh, ông Phạm Thu – Chủ tịch HĐQT – TGĐ Saigonres Group cùng toàn bộ 29 đồng chí cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ công ty, trong đó Đảng viên chính thức là 28 đồng chí (Chiếm tỷ lệ 96,55%) và 1 đồng chí Đảng viên dự bị ( chiếm tỷ lệ 3,45%)

Trong 5 năm vừa qua, Đảng bộ công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã quán triệt, vận dụng kịp thời và thực hiện có hiệu quả các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tổ chức bộ máy thích ứng với nền kinh tế thị trường. Bên cạnh đó, Đảng bộ và tập thể CBNV, người lao động đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong nhiệm kỳ  qua luôn ổn định và phát triển, đảm bảo công ăn việc làm cũng như thu nhập ngày càng tăng cho người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra và hoàn thành nhiệm vụ chung của Đảng bộ Quận Bình Thạnh.

Trước Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo về các kết quả hoạt động của công ty, tình hình thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý tài chính cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trong Group.

Về công tác xây dựng Đảng, hiện nay, Đảng bộ công ty có 4 chi bộ trực thuộc với 29 Đảng viên. Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc luôn duy trì tốt nề nếp sinh hoạt định kỳ với nội dung chất lượng sinh hoạt được nâng cao, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, tạo sự đoàn kết nhất trí cao trong Đảng.

Với phương hướng, mục tiêu của giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đưa ra khẩu hiệu: Đòan kết, phát triển, vững mạnh và nghĩa tình, trong đó với các mục tiêu chủ yếu là hoàn thành 80% các chỉ tiêu về kinh doanh, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước, tăng thu nhập cho người lao động, quyết tâm đạt “ Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở lên” và phấn đấu kết nạp thêm 12 Đảng viên trong nhiệm kỳ mới.

Tại đại hội lần này, Đảng bộ công ty đã nhất trí bỏ phiếu bầu ra ban chấp hành (BCH) mới và các thành viên Ủy ban kiểm tra (UBKT) cho nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm các đồng chí:

Trần Thị Ga – Bí Thư BCH

Đặng Văn Phúc-Phó Bí Thư BCH - Chủ nhiệm UBKT

Phạm Đình Thành - Ủy viên BCH

Phạm Tuấn-Ủy viên BCH

Thái Quốc Dương - Ủy viên BCH

Lê Xuân Khương - Ủy viên UBKT

Nguyễn Việt Hưng - Ủy viên UBKT

Đại hội cũng nhất trí bầu đồng chí Trần Thị Ga – Bí thư Đảng bộ sẽ đại diện cho công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đi tham dự đại hội Đảng bộ cấp Quận.

Ở nhiệm kỳ mới 2020-2025 là một thách thức cũng như cơ hội để Đảng bộ công ty tiếp tục cố gắng phấn đấu, tiếp tục trở thành một trong những Đảng bộ cơ sở tiêu biểu của Quận Bình Thạnh, cũng như cố gắng hoàn thành tốt những mục tiêu đã đề ra trong hội nghị đúng như khẩu hiệu: “Đoàn kết, phát triển, vững mạnh và nghĩa tình”.