Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021

22 04-2022

Sáng 22/4/2022, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres Group - HOSE: SGR) đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 để báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và đưa ra phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021 là năm đầu tiên trong nhiệm kỳ mới 5 năm (2021-2025) của Hội đồng quản trị Tổng công ty. Nhưng làn sóng dịch bệnh Covid 19 lần thứ 4 diễn ra phức tạp tại tâm dịch là TP.HCM đã làm thay đổi mọi dự định và kế hoạch của HĐQT và ban điều hành. Trong điều kiện khó khăn đó, HĐQT Saigonres Group đã luôn bám sát tình hình, phân tích dự báo các thay đổi của nền kinh tế, những biến động của thị trường và đã đưa ra những chỉ đạo kịp thời, phù hợp để hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng và ổn định.

Kết thúc năm 2021 đầy biến động và khó khăn vì đại dịch, tổng mức đầu tư của Saigonres Group đạt 130 tỷ đồng, doanh thu 172,8 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt gần 47 tỷ đồng.

Tại đại hội cổ đông lần này, ông Đặng Văn Phúc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thường trực Saigonres Group cho biết: “Trong năm 2022, Saigonres Group sẽ tập trung xây dựng chiến lược tiếp thị, xây dựng lực lượng để nhằm phát huy tốt nhất, có hiệu quả nhất về công tác đầu tư; Mở rộng các hình thức kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ; Khai thác có hiệu quả các mặt bằng khu thương mại là tài sản hiện có; Phát huy mối quan hệ và uy tín sẵn có để đẩy mạnh hoạt động tư vấn và các dịch vụ có liên quan đến nhà đất; Tiếp tục đổi mới cơ chế, phương thức quản lý đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, xây dựng và sản xuất sản phẩm nội thất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, rút ngắn thời gian thực hiện, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh.

Về công tác đầu tư, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai các dự án có tổng mức đầu tư gần 1,800 tỷ đồng với một số dự án tiêu biểu.

Trong đó, Tổng công ty dự kiến triển khai thi công ép cọc đại trà, tường vây và 40% móng hầm Khu căn hộ - thương mại Phú Định Riverside, triển khai thi công hạ tầng từ quý 3/2022 Khu dân cư Saigonres Vũng Tàu. Ngoài ra, Tổng công ty sẽ san lấp mặt bằng và xây dựng một phần giao thông trong quý 4 đối với Khu đô thị sinh thái Việt Xanh - Hòa Bình và triển khai thi công hạ tầng trong quý 4 đối với Khu dân cư 4 ha xã Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên và Khu dân cư 6.4 ha Biên Hòa, Đồng Nai.

HĐQT sẽ xem xét có kế hoạch tăng vốn cho các công ty thành viên để đáp ứng tốt nhất yêu cầu tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch, lộ trình, chuẩn bị hoàn tất các thủ tục hồ sơ cần thiết cho việc tăng vốn điều lệ của Tổng công ty lên 1.000 tỷ đồng trong quý 2/2023.

HĐQT cũng trình cổ đông thông qua các chỉ tiêu cho năm 2022 với những mục tiêu cụ thể như sau:

• Tổng giá trị đầu tư: 1792 tỷ đồng

• Tổng doanh thu 1185 tỷ đồng

• Lợi nhuận hợp nhất sau thuế là 185 tỷ đồng

• Tỷ lệ chia cổ tức : 20% (dự kiến chi trả trong quý 3/2022)

Kết thúc Đại hội, cổ đông thông qua nội dung các tờ trình. 

Bước qua khó khăn để trưởng thành hơn. Saigonres Group luôn cam kết mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho quý cổ đông và người lao động trong toàn Group.