Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Saigonres

16 09-2020
Trước tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay, tổ chức Lao động Quốc tế đã đưa ra dự báo khoảng 1.25 tỷ người lao động trên thế giới có nguy cơ mất việc hoặc giảm lương. Trong 20 năm tới khoảng 49% công việc hiện nay sẽ biến mất. Dịch Covid 19 có thể nói là một phép thử đối với các doanh nghiệp và chính người lao động. Để có thể vượt qua thử thách nắm bắt cơ hội đầu tư trong thời cuộc hiện nay bằng cách thay đổi cả về suy nghĩ và cách thức làm việc để thích ứng với sự vận động của nền kinh tế toàn cầu chính là bước đi cần thiết ngay lúc này cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nói chung Saigonres nói riêng.
Trong điều kiện nền kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn được duy trì, vẫn đảm bảo công việc làm cho nhân viên và cổ tức cho cổ đông. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, công ty đạt doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt là 32,5 tỷ đồng và 103,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 141% so với cùng kỳ.
Năm 2020 Saigonres đặt mục tiêu đạt 650 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 146,4 tỷ đồng, phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 15 - 20%. Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2020 SGR công ty đã hoàn thành được 71% kế hoạch lợi nhuận năm.
Có được kết quả này trong những điều kiện như nêu trên đã thể hiện được sự đúng đắn, năng động và nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Trong tinh hình khó khăn như hiện nay, Ban lãnh đạo Saigonres Group đã xem xét lại chiến lược phát triển và đưa ra các giải pháp điều hành linh hoạt, thường xuyên mở rộng quan hệ tìm kiếm cơ hội đầu tư để duy trì sự ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo việc làm cho người lao động:
- Đẩy mạnh công tác đền bù giải phóng mặt bằng hoàn chỉnh hồ sơ cấp phép xây dựng để sẵn sàng triển khai dự án. Bên cạnh đó cần đánh giá đúng và đầy đủ các yếu tố thuận lợi và khó khăn của từng dự án đầu tư, từng hoạt động đầu tư cụ thể để hạn chế tối đa các rủi ro. 
- Tiếp tục tìm kiếm lựa chọn các dự án đầu tư mới, sáp nhập chuyển nhượng công ty để có các dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý rõ ràng để chuẩn bị cho kế hoạch phát triển cho giai đoạn tiếp theo.
- Tập trung giải quyết dứt điểm việc định giá và nộp tiền sử dụng đất của các dự án còn tồn tại. Đẩy nhanh công tác hoàn tất giấy tờ chủ quyền cho khách hàng để thu hồi công nợ bổ sung nguồn vốn đầu tư.
- Tích cực kinh doanh hết hàng tồn kho, khai thác hiệu quả các mặt bằng là tài sản của công ty. 
- Giải quyết dứt điểm tranh chấp tại các khu đất mà công ty đang sở hữu, hoàn tất các thủ tục pháp lý để sẵn sàng triển khai thực hiện dự án hoặc khai thác kinh doanh. Tiếp tục tham gia các vụ kiện và đạt được kết quả tốt nhất, cũng như đôn đốc cơ quan Thi hành án để thu hồi tài sản công ty.
- Tiếp tục thực hiện tuyển chọn nhân sự có trình độ, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ chuyên viên, xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả. Tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp – văn hóa Saigonres.
- Quan tâm hỗ trợ và kiểm tra giám sát các công ty thành viên, công ty liên kết triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; tiếp tục sắp xếp, ổn định tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế cho các Công ty thành viên để phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh.