Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

21 05-2020

Nhằm chuẩn bị cho Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019, chiều ngày 20/5 vừa qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã tổ chức buổi họp với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.

Đến tham dự buổi họp với sự có mặt của ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Phó chủ tịch HĐQT, ông Đặng Văn Phúc –TV.HĐQT, bà Trần Thị Ga - TV.HĐQT, ông Phạm Đình Thành - TV.HĐQT, ông Kiều Minh Long – TV. HĐQT độc lập, các thành viên Ban kiểm soát và một số cán bộ cấp cao của công ty.

HĐQT đã thảo luận và thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và các văn bản để trình Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 được tổ chức vào ngày 10/6 tới.  Hội đồng quản trị công ty cũng phân tích đánh giá về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt được trong năm nay.

Năm 2020, dự báo tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là đối với lĩnh vực bất động sản, với những khó khăn chung về thủ tục chính sách làm chậm tiến độ thực hiện dự án, nguồn cung giảm so với nhu cầu thị trường, việc siết chặt tín dụng vào bất động sản sẽ làm giảm nguồn lực đầu tư và hạn chế việc tiếp cận vốn vay của khách hàng và các nhà đầu tư.

Với nhận định như trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc căn cứ vào năng lực thực tại của Saigonres Group cũng như tính khả thi và tiến độ thực hiện các dự án để có thể định hướng chiến lược kinh doanh hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo sự tăng trưởng ổn định của công ty.

Năm 2020, Saigonres Group tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư, thực hiện các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), nỗ lực tìm kiếm các dự án mới có vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của công ty với tổng mức đầu tư dự kiến đạt 1.117 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 175 tỷ đồng, tỷ lệ tăng tương ứng lần lượt là 15% và 50 % so với năm 2019.

Tại cuộc họp, Hội đồng quản trị công ty cũng đưa ra mức chia cổ tức dự kiến năm 2019 và trình Đại hội đồng Cổ đông năm tài chính 2019 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt.