Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 10 khóa XII

09 09-2019

Chiều ngày 7/9/2019, Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã tổ chức “Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trung ương 10 khóa XII”. Đồng chí Lê Thị Thùy Linh - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận Bình Thạnh đã tham dự và là báo cáo viên tại Hội nghị.

Tại Hội nghị , các đại biểu đã được nghe đồng  Lê Thị Thùy Linh quán triệt về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Hội nghị đã có sự tham dự của hơn 150 cán bộ Đảng viên và quần chúng ưu tú của Đảng bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn. Trên cơ sở những nội dung tiếp thu được, cán bộ, đảng viên tại các chi bộ sẽ áp dụng vào trong công tác chuyên môn của mình, đề cao tính thống nhất và tinh thần của nghị quyết để thực hiện một cách có hiệu quả nhất.