Kết quả SXKD năm 2020, Saigonres Group lãi sau thuế hơn 100 tỷ đồng

23 01-2021

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, HĐQT và Ban lãnh đạo Saigonres Group đã đưa ra chiến lược phát triển và giải pháp điều hành linh hoạt để ổn định hoạt động SXKD và đảm bảo tăng trưởng.

Theo uớc tính sơ bộ, lợi nhuận năm 2020 Saigonres Group lãi ròng hơn 100 tỷ đồng, trong đó đóng góp đáng kể ở doanh thu hoạt động tài chính, ngoài ra các khoản thu khác tăng cao và giảm bớt chi phí hoạt động, chí phí lãi vay thấp giúp công ty duy trì đà tăng lợi nhuận.

Trong công tác đầu tư dự án, Saigonres tiến hành đánh giá các yếu tố thuận lợi và khó khăn của từng dự án, từng hoạt động đầu tư cụ thể để hạn chế tối đa các rủi ro đồng thời tích cực thu hồi công nợ bổ sung nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục tìm kiếm lựa chọn các dự án đầu tư mới mở rộng quỹ đất, đẩy mạnh hoạt động M&A tái cấu trúc và mở rộng theo hướng đa ngành.

Quý 4/2020, Saigonres dành hơn 46,6 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt và phát hành hơn 14,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức (giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 145 tỷ đồng). Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức là 42%. Sau phát hành, Saigonres tăng vốn điều lệ từ hơn 455 tỷ đồng hiện nay lên 600 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SGR chốt ở mức 20,800 đồng/cp phiên sáng ngày 4/1/2021, tăng hơn 15% so với ngày đầu năm 2020.

Biểu đồ doanh thu, lợi nhuận của Saigonres Group