Kế hoạch SXKD năm 2020 Saigonres thu lợi nhuận không dưới 175 tỷ đồng

23 06-2020

Năm 2020 dự báo tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp hơn, nhất là đại dịch Covid 19 đã và đang lây lan trên toàn cầu, tác động cực kỳ nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới. Đối với lĩnh vực bất động sản theo dự báo sẽ là lĩnh vực chịu nhiều tác động bởi tình hình kinh tế nói chung. Đặc biệt thị trường bất động sản tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh luôn là 2 thị trường bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Một số chính sách liên quan đến lĩnh vực đất đai được sửa đổi nhưng còn nhiều điểm nghẽn chưa được tháo gỡ, dẫn tới tình trạng nhiều dự án chưa được xem xét, phê duyệt đầu tư xây dựng nên hạn chế nguồn cung. Bên cạnh đó, khung giá đất được điều chỉnh tăng sẽ tác động không nhỏ đến thị trường nhất là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với việc siết chặt tín dụng vào bất động sản sẽ làm giảm nguồn lực đầu tư và cũng gây khó khăn cho việc tiếp cận vốn vay của cả chủ đầu tư lẫn khách hàng khiến cho việc triển khai dự án sẽ khó khăn hơn.

Với nhận định tình hình như trên, Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào năng lực thực tại của công ty cũng như căn cứ vào tính khả thi và tiến độ thực hiện của các dự án cùng với việc đặt quyền lợi của cổ đông lên hàng đầu, cân nhắc thận trọng, lựa chọn kĩ càng trong công tác đầu tư từ đó xây dựng kế hoạch SXKD 2020 với phương án khả thi nhất.

Hoạt động SXKD năm 2020, Saigonres phấn đấu đạt các chỉ tiêu như trên với các mục tiêu chủ yếu:

  • Hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đang đầu tư.
  • Hoàn tất các thủ tục pháp lý để sẵn sàng triển khai thực hiện dự án hoặc khai thác kinh doanh.
  • Tiếp tục tìm kiếm lựa chọn các dự án đầu tư mới, sáp nhập chuyển nhượng công ty.
  • Phát triển ngành nghề mới như đầu tư tài chính, tư vấn dịch vụ, nhà hàng khách sạn... tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động nhằm mục đích đa dạng lĩnh vực đầu tư cũng như khai thác tốt nhất điều kiện và quan hệ của công ty.
  • Hoàn tất công tác cấp chủ quyền cho khách hàng tại dự án đã khai thác.
  • Đặc biệt quan tâm tiếp tục thực hiện tuyển chọn nhân sự có trình độ, xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ chuyên viên, xây dựng bộ máy quản lý tinh gọn, năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả. Tiếp tục duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp – văn hóa Saigonres.
  • Quan tâm hỗ trợ và kiểm tra giám sát các công ty thành viên, công ty liên kết triển khai tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đảm bảo các công ty đều hoàn thành kế hoạch được giao và ngày càng nâng cao vị thế cạnh tranh.