Thông báo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

19 08-2020

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn trân trọng thông báo và kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ 5, ngày 27/8/2020

Địa điểm: Cao ốc 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Nội dung Đại hội:

  • Thảo luận và thông qua tờ trình điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019;
  • Thảo luận và thông qua tờ trình phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ;
  • Thảo luận và thông qua các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị quý cổ đông gửi giấy xác nhận tham dự/ uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ  bằng hình thức Fax hoặc email trước 17h00 ngày 25/8/2020 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp.HCM

ĐT: (028) 38 405 549 Fax: (028) 38 405 553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn