Thông báo ứng cử vào Ban Quản trị Cao ốc An Phú Đông

06 11-2020

Ban Quản lý chung cư An Phú Đông (BQL) chân thành cám ơn Quý cư dân đã đồng hành và hỗ trợ Ban Quản lý trong suốt thời gian qua.

Căn cứ Thông báo số 283/QLDASĐT ngày 09/10/2020 của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Chủ đầu tư) về việc mời ứng cử, đề cử thành viên Ban Quản trị chung cư An Phú Đông nhiệm kỳ 2020-2023. Đến nay, Ban Quản lý An Phú Đông (BQL) đã nhận được 08 bộ hồ sơ ứng cử của cư dân đang sinh sống tại Cao ốc An Phú Đông, BQL thông báo đến Quý cư dân, cụ thể theo danh sách như sau:

Theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Ban Quản lý sẽ tiếp tục nhận hồ sơ ứng cử, đề cử vào Ban Quản trị chung cư đến hết ngày 07/11/2020. 
Ban Quản lý rất mong Quý cư dân tiếp tục nộp hồ sơ ứng cử, đề cử trong thời gian nêu trên nhằm lựa chọn được những thành viên phù hợp nhất vào Ban Quản trị chung cư.
BQL Cao ốc An Phú Đông chân thành cám ơn Quý Cư dân.
Trân trọng.