Saigonres Group nhận cờ thi đua CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019

07 01-2020

Ngày 6/1/2020, tại trụ sở của Liên đoàn Lao động quận Bình Thạnh đã diễn ra hội nghị tổng kết phong trào CNVC – LĐ và hoạt động Công đoàn Quận Bình Thạnh năm 2019.

Tại hội nghị các Công đoàn cơ sở (CĐCS) đã nghe báo cáo về phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2019 của quận Bình Thạnh cũng như kế hoạch phát động phong trào thi đua trong CNVC – LĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội của Quận và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn năm 2020.

Cũng trong buổi hội nghị này, đồng chí Trần Tuyết Hạnh – Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn, đại diện cho Công đoàn cơ sở Saigonres đã vinh dự là một trong 9 tập thể được nhận cờ thi đua của Liên đoàn lao động TP.HCM dành cho Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Đây là một vinh dự lớn đối với Công đoàn Saigonres nói chung và từng cá nhân thuộc công đoàn công ty nói riêng. Đây cũng là động lực để Công đoàn Saigonres cố gắng giữ vững và phát huy các phong trào công nhân, viên chức, lao động trong những năm tiếp theo.

Trong năm 2019, công đoàn Saigonres đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ có bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cũng như các hoạt động chăm lo cho đời sống của anh chị em CBNV công ty. Tất cả vì mục tiêu phát triển doanh nghiệp và đóng góp cho sự thành công chung của Liên đoàn lao động Quận Bình Thạnh cũng như Thành phố Hồ Chí Minh.