TỔNG CÔNG TY CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2022

16 01-2024

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán có nhiều biến động như hiệu nay, một trong những tiêu chí được cổ đông quan tâm lựa chọn đầu tư là doanh nghiệp tăng trưởng ổn định và cổ phần có khả năng sinh lời cao. Từ đó tạo sự tin tưởng và gắn kết lâu dài giữa cổ đông và doanh nghiệp.

Năm 2023, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế của Thế giới và Việt Nam có nhiều biến động. Mặc dù vậy, dưới sự điều hành của Ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn, đặc biệt là định hướng chiến lược của chủ tịch HĐQT, Tổng Công ty đã có những điều chỉnh và thay đổi linh hoạt theo từng thời điểm giúp ổn định vững vàng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động SXKD năm 2023 của Tổng Công ty đã đạt được kết quả rất khả quan, tạo tiềm lực để phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Tuy gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của thị trường nhưng Tổng Công ty vẫn thực hiện đúng cam kết tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2022 diễn ra vào tháng 4/2023 về việc chi trả cổ tức. Đây là một nỗ lực rất đáng ghi nhận của HĐQT Tổng Công ty.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022

Ngày 15/12/2023, HĐQT Tổng Công ty đã công bố nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐQT về việc chi trả cổ tức, ngày 27/12/2023, đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022. Đến ngày 16/1/2024, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông của Tổng Công ty với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng. Với gần 60 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng Công ty sẽ thanh toán tổng cộng gần 60 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này.

​Với uy tín lâu năm và thương hiệu được đảm bảo, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tự hào là doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt đều đặn nhiều năm trên sàn Hose. Số vốn đầu tư của cổ đông vào Tổng Công ty luôn được bảo toàn và có giá trị tăng trưởng theo từng năm.

Mọi hoạt động SXKD đều được công khai, minh bạch. Với lợi nhuận đạt được, Tổng Công ty luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đóng góp cộng đồng. Song song đó luôn đảm bảo lợi ích cho khách hàng, cổ đông và người lao động.

Tổng Công ty thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông