SAIGONRES: Chính thức niêm yết cổ phiếu trên HOSE

27 12-2017
Ngày 21/12/2017, cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (SGR) đã chính thức được chấp thuận niêm yết tại Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), với giá chào sàn là 29.000 đồng/cp.
 
Việc chuyển sàn là một trong những định hướng chiến lược phát triển công ty, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư. Công tác chuyển sàn đã được Công ty hoàn tất và đã được HOSE chấp thuận đăng ký niêm yết 39.599.989 cổ phiếu theo quyết định số 477/QĐ-SGDHCM, ngày 21 tháng 12 năm 2017.
 
Đến ngày 15/01/2018, cổ phiếu SGR sẽ chính thức niêm yết trên HOSE với giá chào sàn là 29.000 đồng/cp; biên độ giao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên là 20% so với giá chào sàn.
 
Tham gia niêm yết cổ phiếu trên HOSE góp phần khẳng định uy tín, vị thế thương hiệu SAIGONRES trên thị trường đầu tư bất động sản. Hơn nữa, với kế hoạch đầu tư hiệu quả và giá trị sinh lời cao từ các dự án như hiện nay sẽ mang lại lợi nhuận tăng trưởng ổn định cho Công ty trong các năm tới. Cùng với đó, khi niêm yết trên HOSE, cổ phiếu SGR kỳ vọng sẽ cải thiện về thanh khoản từ đó tạo sự hấp dẫn, quan tâm hơn của các nhà đầu tư.