Saigonres tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thành công

27 08-2020

Sáng ngày 27/8, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn đã tiến hành Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 để thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thông qua các tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019.

Đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng tổng vốn điều lệ năm 2020 lên 600 tỷ đồng. Kế hoạch này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động đầu tư và triển khai dự án của công ty.

Trong đại hội, 100% cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 14,46 triệu cổ phiếu tương đương 31,75% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để tăng vốn. Công ty dự kiến thời gian chia trả cổ tức bằng tiền là trong quý IV/2020, thời gian chi cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Sau khi hoàn tất quá trình phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của Saigonres sẽ tăng lên tương ứng với giá trị của tổng số cổ phần thực tế mà công ty đã phát hành thêm, tính trên mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Tại đại hội, ông Phạm Thu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigonres chia sẻ: “Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, công ty đã điều chỉnh lịch làm việc phù hợp với tình hình, kịp thời nắm bắt các cơ hội đầu tư nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung dài hạn của công ty, đồng thời tiếp tục bám sát định hướng Hội đồng quản trị công ty đưa ra trong ĐHĐCĐ năm tài chính 2019 để có thể hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra”.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, Saigonres có lợi nhuận sau thuế 104 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kì, và hoàn thành 71% chỉ tiêu năm.