Thông báo về chốt ngày chia cổ tức năm 2020

11 11-2021

Công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn - Mã chứng khoán Hose: SGR vừa công bố thông tin trên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM về việc tiến hành chia cổ tức cho cổ đông trong năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị đã thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông với tỷ lệ thực hiện là 15%/ cổ phiếu (tương đương 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng). Thời gian chi trả này sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 20/12/2021.

Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt được quy định:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký thì người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký thì người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty theo địa chỉ trên giấy phép kinh doanh vào các ngày làm việc trong tuần.

Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

Năm 2021 là một năm có những biến động khó lường khi nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực bất động sản nói riêng trải qua làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, khiến quá trình sản xuất kinh doanh bị chậm lại và gây ra những khó khăn nhất định cho toàn ngành. Mặc dù vậy, bằng tinh thần trách nhiệm và chữ tín tuyệt đối với cổ đông, Saigonres Group vẫn cam kết chia cổ tức đầy đủ và đúng như nghị quyết mà đại hội đồng cổ đông đã thông qua vào tháng 04 vừa qua.