Thông báo về việc đổi tên doanh nghiệp

01 12-2021

Căn cứ vào định hướng phát triển doanh nghiệp, mô hình kinh doanh và nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế, ngày 26/11/2021, Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn đã chính thức đổi tên thành TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN ( SAIGONRES GROUP).

Đây là bước ngoặt lớn trong hành trình gần tròn 40 năm hoạt động của Saigonres Group. Với định hướng phát triển đa ngành nghề, đa lĩnh vực, Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn sẽ tập trung trí tuệ và sức lực đẩy lùi khó khăn, nắm bắt thời cơ, đổi mới nhận thức, chấn chỉnh tổ chức, khai thác tối đa các nguồn vốn, mạnh dạn đầu tư thiết bị, con người, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu tài chính mà Hội đồng quản trị đã đề ra.