Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2019

11 06-2020

Sáng ngày 10/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HOSE: SGR) đã tiến hành tại Cao ốc Saigonres 63-65 Điện  Biên Phủ, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM. 

Mở đầu Đại hội, Ông Nguyễn Việt Hưng - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành với số cổ đông tham dự và cổ đông đại diện có quyền biểu quyết tại Đại hội là 42.345.863 cổ phần tương đương tỷ lệ 92,99%.

HĐQT trình cổ đông kế hoạch kinh doanh 2020 với doanh thu 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 146 tỷ đồng. Trong khi doanh thu gấp 5,3 lần thì lợi nhuận gấp 1,6 lần thực hiện năm trước.

Trong năm nay, Công ty tiếp tục tập trung vào các bất động sản có vị trí đẹp, pháp lý rõ ràng, đồng thời tiếp tục phát triển các dự án. Hiện Công ty có hơn 10 dự án đang triển khai thực hiện như chung cư An Phú River view, An Phú Residence, dự án Văn Lâm, dự án Khu phức hợp Saigonres Nhơn Trạch, dự án chung cư phường 16, quận 8, dự án Khu đô thị mới Nghĩa Hà, Khu đô thị Sinh thái Việt Xanh, Khu resort nghĩ dưỡng Bắc Vùng Bầu Phú Quốc…

Về kết quả kinh doanh năm 2019, Saigonres mang về hơn 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và đã trình ĐHCĐ chia cổ tức cho năm 2019 bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%, tương đương với số tiền 68,3 tỉ đồng. Ban lãnh đạo Công ty dự kiến thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông rơi vào quý 4/2020.

Kết thúc Đại hội, cổ đông đã thông qua tất cả các tờ trình về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch 2020 cũng như tỷ lệ chi trả cổ tức với tỷ lệ là 100% cổ đông đồng ý.

Ngoài ra, trong Đại hội lần này, ông Nguyễn Văn Khoa và bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh cũng lần lượt được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT độc lập và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020 thay cho Thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát cũ là ông Phạm Quốc Thắng và bà Hồ Trần Diệu Lynh.