Chương trình cập nhật những điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019

24 09-2020
Ngày 23/9 vừa qua, tại cao ốc Saigonres, Văn phòng công ty đã tổ chức lớp học cập nhật những điểm mới của bộ luật lao động năm 2019, để từ đó phổ biến những điểm mới, điểm thay đổi so với bộ luật hiện hành giúp CBNV Saigonres Group nắm bắt rõ ràng nhất về quyền cũng như nghĩa vụ của người lao động đối với doanh nghiệp và ngược lại.
Bộ luật Lao động sửa đổi (BLLĐ) vừa được Quốc hội Khóa XIV thông qua ngày 20/11/2019 với 17 chương, 220 điều, đã có nhiều sửa đổi, bổ sung lớn, quan trọng, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.
Lý do chính của việc sửa đổi, bổ sung BLLĐ lần này là đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn, khắc phục khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và đáp ứng những đòi hỏi mới của việc quản trị thị trường lao động đang phát triển và thay đổi rất nhanh chóng; đồng thời để thực hiện những cam kết quốc tế, phục vụ quá trình hội nhập của Việt Nam, bảo đảm phù hợp, tiệm cận với các tiêu chuẩn lao động quốc tế, nhất là các tiêu chuẩn lao động cơ bản.
Năm 2019, Công đoàn Saigonres đã kí thỏa ước lao động tập thể với đại diện người lao động của công ty, để từ đó tạo động lực chăm sóc tốt hơn cho đời sống, tinh thần cũng như công việc của cán bộ nhân viên (CBNV) của công ty.
Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và sẽ thay thế cho Bộ luật Lao động 2012 hiện hành, cụ thể có một số điểm khác biệt so với luật cũ như sau:
Tăng tuổi nghỉ hưu lên 60 đối với nữ, 62 đối với nam
Từ 01/01/2021, người lao động được nghỉ 02 ngày nghỉ Quốc Khánh (2/9)
Người lao động có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước
Không còn hợp đồng lao động mùa vụ kể từ ngày 01/01/2021
Thêm nhiều trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương
Người sử dụng lao động không được ký hợp đồng lao động để trừ nợ
Thời gian nghỉ giữa giờ của NLĐ không được tính vào giờ làm việc
Thêm nhiều hình thức đối thoại giữa NLĐ và doanh nghiệp từ năm 2021
Doanh nghiệp phải thông báo bảng kê trả lương khi trả lương cho NLĐ
Đối thoại định kỳ tại nơi làm việc 1 năm/lần
Tổ chức lớp học phổ biến về luật lao động sửa đổi cho CBNV công ty là một việc làm cần thiết, thể hiện sự quan tâm của ban giám đốc đến nhu cầu, tâm tư cũng như quá trình làm việc của anh chị em trong công ty. Thể hiện tính công khai minh bạch trong việc thực hiện luật lao động, cũng như hỗ trợ người lao động trong công việc.