ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2022-2025

07 11-2022

Ngày 05/11/2022 vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty cổ phần địa ốc Sài Gòn đã tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kì 2022-2025, làm tiền đề hướng đến đại hội Đảng bộ công ty.

Nhiệm vụ của Đại hội lần này nhằm kiểm điểm, đánh giá khách quan, báo cáo toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2022-2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, cả 3 chi bộ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ Tổng công ty cũng như sự ủng hộ tạo mọi thuận lợi từ Hội đồng quản trị, ban lãnh đạo Tổng công ty trong quá trình hoạt động, sinh hoạt chi bộ. Toàn thể bí thư của các chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của chi bộ mình

Các Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Cả 3 chi bộ luôn thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh những thành công, tại đại hội, các bí thư cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt cần rút kinh nghiệm để chi bộ mình có thể khắc phục, hạn chế và hoàn thành tốt hơn các nhiệm vụ được phân công trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đại hội chi bộ của công ty, Đồng chí Trần Thị Ga – Bí thư Đảng bộ Tổng Công ty đã  đề nghị các chi bộ  trong nhiệm kì 2022-2025 cần phát huy và tiếp tục có những đổi mới trong công tác sinh hoạt chi bộ, để tập trung vào những vấn đề cốt lõi của các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty, từ đó vận dụng vào thực tế trong công tác chuyên môn. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, duy trì thực hiện các chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh” gắn liền với xây dựng phát triển Đảng viên, mở rộng quy mô nhân sự của từng chi bộ.

Các bí thư chi bộ tham gia đại hội cũng cam kết trong nhiệm kì mới sẽ chú trọng công tác xây dựng, phát triển Đảng, với mục tiêu phấn đấu phát triển xây dựng thêm các Đảng viên mới từ lực lượng quần chúng ưu tú có sẵn trong từng chi bộ mình.

Sau 1 ngày làm việc rất tập trung và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đã thống nhất bầu ra 3 bí thư của 3 chi bộ của Tổng Công ty để tiếp tục lãnh đạo, xây dựng và phát triển chi bộ mình, đó là các đồng chí:

-  Đồng chí Thái Quốc Dương – Chánh văn phòng Tổng công ty – Bí Thư chi bộ 1

-  Đông chí Đặng văn Phúc – P. TGĐ Thường trực Tổng Công ty – Bí thư chi bộ 2

-  Đồng chí Phạm Đình Thành- P. TGĐ Tổng Công ty  - Giám đốc công ty MTV Địa ốc Sài Gòn Nam Đô – Bí thư chi bộ 3.

Xin chúc các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.