Phong trào phát triển Đảng trong Doanh nghiệp tư nhân

06 10-2020

Tính đến 2019, cả nước có 12.088 tổ chức Đảng với hơn 182.000 đảng viên trong các đơn vị Kinh tế tư nhân (KTTN); nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể trong DNTN đã thể hiện được vai trò, vị trí của mình, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp (DN).

Tuy nhiên, số tổ chức Đảng và đảng viên nêu trên so với tổng số gần 700.000 DNTN và gần 23 triệu lao động trong khu vực KTTN cho thấy công tác phát triển Đảng trong khu vực cần được quan tâm nhiều hơn.

Chính vì vậy việc xây dựng tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp không còn vốn sở hữu của nhà nước là một nhiệm vụ cần thiết nhằm tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với khu vực kinh tế tư nhân đi đúng định hướng XHCN.

Tiền thân là xí nghiệp sửa chữa nhà số 2 thuộc Sở địa chính nhà đất TP.HCM, là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trải qua gần 40 năm hình thành, xây dựng và phát triển, đến nay, dù đã trở thành một doanh nghiệp tư nhân nhưng Saigonres Group đã đạt được một số thành tựu nhất định trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư và kinh doanh bất động sản.

Là một trong những tổ chức Đảng ra đời khá sớm trong doanh nghiệp có vốn tư nhân, với nền móng là các đảng viên Chi bộ Xí nghiệp sửa chữa nhà số 2, hiện nay Saigonres Group đã hình thành Đảng bộ công ty với 4 Chi bộ trực thuộc, với số đảng viên đang tham gia sinh hoạt tại đảng bộ công ty là 30 đồng chí.

Công tác xây dựng phát triển đảng viên trẻ luôn được Đảng bộ Saigonres Group quan tâm và đẩy mạnh, Đảng bộ công ty cũng thường xuyên mở các buổi nói chuyện, định hướng để đào tạo phát triển những quần chúng ưu tú, từ đó tìm ra những người xứng đáng để kết nạp vào các Chi bộ Đảng của công ty.

Với tiêu chí phát triển đảng viên gắn với phát triển kinh tế, các thành viên của từng Chi bộ luôn tự ý thức được trách nhiệm của người Đảng viên trong doanh nghiệp, xây dựng lí luận chính trị, gắn liền với xây dựng chuyên môn nghiệp vụ, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị mà Chi bộ mình trực thuộc.

Tại đại hội Đảng bộ công ty lần thứ V, nhiệm kì 2020-2025, Đảng bộ công ty đã đưa ra những chủ trương, định hướng phát triển cụ thể. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Ngọc Tuất – Bí thư Quận ủy Bình Thạnh rất hoan nghênh phong trào xây dựng phát triển Đảng trong doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân như Saigonres Group. Cũng tại đây, đồng chí Phạm Thu – đảng viên trực thuộc Chi bộ 2, cũng là chủ tịch HĐQT công ty đã vinh dự được nhận bằng khen dành cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tiếp (2015-2019) theo quyết định của Ban thường vụ Quận ủy Bình Thạnh.

Tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp về một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Saigonres Group tiếp tục hướng dẫn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, động viên CBNV chấp hành tốt, quy chế của doanh nghiệp, tích cực tham gia các đoàn thể và phấn đấu trở thành đảng viên; đồng thời góp phần giúp công ty nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.