Thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2021

10 12-2020

Căn cứ Tờ trình của Văn phòng Saigonres, ngày 03/12/2020 về Kế hoạch chuẩn bị tết năm 2021 đã được phê duyệt;

Thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng Quản trị Saigonres Group, Văn phòng Saigonres trân trọng thông báo lịch nghỉ tết năm 2021, như sau:

1. Thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2021:

CBNV Saigonres Group được nghỉ tết Dương lịch 2021 liên tục 03 ngày: từ thứ Sáu, ngày 01/01/2021 đến hết Chủ nhật, ngày 03/01/2021. Thứ Hai, ngày 04/01/2021 toàn thể CBNV Saigonres Group trở lại làm việc bình thường.

Đối với các Công ty thành viên có đặc thù ngành nghề SXKD thì có thể đề xuất lịch nghỉ tết Dương lịch 2021 phù hợp với tình hình thực tế.

2. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm 2021:

CBNV làm việc đến hết Chủ nhật, ngày 07/02 (26 tháng Chạp); nghỉ tết Nguyên đán liên tục 09 ngày: bắt đầu nghỉ từ thứ Hai, ngày 08/02 đến hết thứ Ba, ngày 16/02/2021 (từ 27 tháng Chạp đến hết Mùng 5 tết).

Thứ Bảy và Chủ nhật (25 và 26 tháng Chạp) bố trí CBNV làm bù cho 02 ngày: thứ Hai và thứ Ba (27 và 28 tháng Chạp).

Toàn thể CBNV Saigonres Group làm việc trở lại từ mùng 6 tháng Giêng.

3. Tổ chức Tất niên và họp mặt Tân niên:

- Tất niên 2020: tổ chức chung cả Group vào tối thứ Bảy, ngày 06/02/2021 (nhằm ngày 25 tháng Chạp).

- Họp mặt Tân niên 2021: vào thứ Tư, ngày 17/02/2021 (nhằm Mùng 6 Tết).

Trên đây là nội dung thông báo về Kế hoạch chuẩn bị tết năm 2021; Văn phòng Saigonres kính đề nghị Trưởng, phó các phòng/ban Saigonres và Ban Giám đốc các Công ty thành viên Saigonres Group triển khai thực hiện theo nội dung thông báo này.

Trân trọng thông báo.